Obzirom da je posjećenost brdske trke Cazin Grand Prix svake godine sve veća, organizator se pobrinuo da obezbjedi sigurna mjesta i propisno ista označi duž staze kako ne bi došlo do neželjenih posjedica. Propisno su označena i mjesta gdje gledaoci ne smiju boraviti za vrijeme trajanja trke. Na krivinama označenim kao S7, S16, S17 i S22 nalaze se instalirani mobilni toaleti/WC, koji su gledaocima na usluzi, te isto tako, svako sudačko mjesto je propisno označeno da li je dozvoljeno promatranje trke sa istog.

Kretanje stazom za vrijeme održavanja trke je strogo zabranjeno, a za vrijeme pauza samo uz odobrenje službenih lica koja su raspoređena duž staze.

U prilogu je “Skica staze sa sigurnim mjestima” za promatranje ovogodišnje Cazin Grand Prix 2015, i “Upute za sigurnost gledatelja na stazi”.

Molimo vas da pažljivo proučite sigurna mjesta i upute te da se na stazi tokom trke i ponašate isključivo prema uputama, kao i da poštujete upute osoblja na stazi! Nemojte ignorirari upozorenja kako su to radili gledaoci na ovom videu! Tragedija dolazi nenajavljena!