I N F O R M A C I J A    br. 1

Član 10. Prijave za takmičenje

10.2. ZADNJI REDOVNI ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA TAKMIČENJE JE NEDJELJA 13.08.2023.godine do 24:00 h.

Mijenja se rok za prijave takmičara;

Novi datum za prijave takmičara pomjera se na slijedeći datum, 17.08.2023.godine. do 24h.

Predsjednik organizacionog odbora:
Samir Kržalić