Seminar BIHAMK-a o sigurnosti u auto trkama

Funkcioneri AMK "Extrasport" Cazin predvođeni predsjednikom kluba gospodinom Samirom Kržalićem, vikend, 20. i 21. septembra 2014.godine, proveli su u Sarajevu, gdje su pozvani i ugošćeni na specijalističkom seminaru za sportske funkcionere pod radnim nazivom „Race Officials Safety Training“. Seminar je organizovao BIHAMK u suradnji sa FIA (Međunarodna automobilska asocijacija) i  ATCUAE (Auto moto klub Ujedinjenih